کارها و نوشته های همایون موسوی

بدون عنوان-همایون موسوی-روان نویس روی کاغذ-۱۵.۷*۲۴.۶-۱۳۷۸

بدون عنوان-همایون موسوی-مداد کنته روی کاغذ رنگی-۱۵.۵*۲۴.۵-۱۳۷۸

+ نوشته شده در  دوم آبان ۱۳۸۶ساعت ۱۵:۱۰ بعد از ظهر  توسط همایون موسوی  |